Skip to content

ਬਾਈਬਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ

ਜੌਨੀ ਅਤੇ ਗਿਡੀਅਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੁਣ ਭਰਾ

ਜੌਨੀ ਅਤੇ ਗਿਡੀਅਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੁਣ ਭਰਾ

ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵੇਲੇ ਜੌਨੀ ਅਤੇ ਗਿਡੀਅਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣੇ।