Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ

ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।