Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ

ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।