Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ

ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ

ਜਾਣੋ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।