Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਵਾਰਵਿਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ

ਵਾਰਵਿਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰਵਿਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।