Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹੀਏ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹੀਏ

ਕੀ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ? (T-34 ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾ)

ਸਵਾਲ: [ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ] ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ? ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਇਦ?

ਹਵਾਲਾ: ਜ਼ਬੂ 37:9-11

ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ? (T-34 ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਸਫ਼ਾ)

ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੁਰਾਈ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਹਵਾਲਾ: 2 ਪਤ 3:9

ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੱਚਾਈ ਸਿਖਾਓ

ਸੂਵਾਲ: ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਵਾਲਾ: 1 ਪਤ 5:7

ਸੱਚਾਈ: ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।

ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਤੋ