Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ ਮਈ 2017

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹੀਏ

ਪਰਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ?

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਅਬਦ-ਮਲਕ—ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ

ਉਹ ਦਲੇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਿਦਕੀਯਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਬੀ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ’ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ।

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ

ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਨਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿਦਕੀਯਾਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

‘ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲੱਭ’

ਬਾਰੂਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਿਰਮਿਯਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਰੂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

ਯਹੋਵਾਹ ਨਿਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ

ਹੰਕਾਰੀ ਬਾਬਲੀ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?