• ਗੀਤ 27 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ (3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ)

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

 • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਡੇਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?”: (10 ਮਿੰਟ)

  • ਜ਼ਬੂ 15:1, 2—ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (w03 8/1 14 ਪੈਰਾ 18; w89 9/15 26 ਪੈਰਾ 7)

  • ਜ਼ਬੂ 15:3—ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (w89 10/15 12 ਪੈਰੇ 10-11; w89 9/15 27 ਪੈਰੇ 2-3; it-2 779)

  • ਜ਼ਬੂ 15:4, 5—ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (w06 5/15 19 ਪੈਰਾ 2; w89 9/15 ਪੈਰੇ 29-30; it-1 1211 ਪੈਰਾ 3)

 • ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: (8 ਮਿੰਟ)

  • ਜ਼ਬੂ 11:3—ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? (w06 5/15 18 ਪੈਰਾ 3; w05 5/15 32 ਪੈਰਾ 2)

  • ਜ਼ਬੂ 16:10—ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? (w11 8/15 16 ਪੈਰਾ 19; w05 5/1 14 ਪੈਰਾ 9)

  • ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?

  • ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

 • ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਜ਼ਬੂ 18:1-19

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ

 • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ: (2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) T-31 ਸਫ਼ਾ 2—ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋ।

 • ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੇ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) T-31 ਸਫ਼ਾ 2JW Library ਤੋਂ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂਕਿ ਘਰ-ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ।

 • ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (6 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) bh 100 ਪੈਰੇ 10-11—ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ JW Library ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

 • ਗੀਤ 42

 • “JW Library ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ”—ਭਾਗ 1: (15 ਮਿੰਟ) ਚਰਚਾ। ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਲਾਓ (Set and Manage Bookmarks) ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਰਤੋ (Use History) ਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਲੇਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ JW Library ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

 • ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (30 ਮਿੰਟ) ia ਅਧਿ. 1 ਪੈਰੇ 14-27, ਸਫ਼ਾ 16 ’ਤੇ ਰਿਵਿਊ

 • ਅੱਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ (3 ਮਿੰਟ)

 • ਗੀਤ 52 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ