Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

4-10 ਦਸੰਬਰ

ਸਫ਼ਨਯਾਹ 1–ਹੱਜਈ 2

4-10 ਦਸੰਬਰ
 • ਗੀਤ 9 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ (3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ)

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

 • ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲੋ”: (10 ਮਿੰਟ)

 • ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: (8 ਮਿੰਟ)

  • ਸਫ਼ 1:8​—ਇਸ ਆਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? (w07 11/15 11 ਪੈਰਾ 3)

  • ਹੱਜ 2:9​—ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ? (w07 12/1 9 ਪੈਰਾ 2)

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ?

 • ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਹੱਜ 2:1-14

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ

 • ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ: (15 ਮਿੰਟ) “ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹੀਏ” ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ। ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ! ਨੰ. 4 2017 ਦੇਣ।

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

 • ਗੀਤ 30

 • ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ: (5 ਮਿੰਟ)

 • ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਸਫ਼ 3:9): (10 ਮਿੰਟ) ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ 15 ਅਗਸਤ 2012 ਦੇ ਸਫ਼ੇ 12 ਪੈਰਾ 4 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ।

 • ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (30 ਮਿੰਟ) bt ਅਧਿ. 9 ਪੈਰੇ 1-7, ਸਫ਼ੇ 6870 ’ਤੇ ਡੱਬੀਆਂ

 • ਅੱਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ (3 ਮਿੰਟ)

 • ਗੀਤ 28 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ