Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

25-31 ਦਸੰਬਰ

ਮਲਾਕੀ 1-4

25-31 ਦਸੰਬਰ
 • ਗੀਤ 29 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ (3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ)

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

 • ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ”: (10 ਮਿੰਟ)

  • [ਮਲਾਕੀ—ਇਕ ਝਲਕ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ।]

  • ਮਲਾ 2:13, 14​—ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬੇਵਫ਼ਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ (jd 125-126 ਪੈਰੇ 4-5)

  • ਮਲਾ 2:15, 16​—ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੋ (w02 5/1 18 ਪੈਰਾ 19)

 • ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: (8 ਮਿੰਟ)

  • ਮਲਾ 1:10​—ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? (w07 12/15 27 ਪੈਰਾ 1)

  • ਮਲਾ 3:1​—ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? (w13 7/15 10-11 ਪੈਰੇ 5-6)

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ?

 • ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਮਲਾ 1:1-10

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ

 • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ: (2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) 1 ਕੁਰਿੰ 15:26​—ਸੱਚਾਈ ਸਿਖਾਓ।

 • ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੇ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਯਸਾ 26:19; 2 ਕੁਰਿੰ 1:3, 4​—ਸੱਚਾਈ ਸਿਖਾਓ। (mwb16.08 8 ਪੈਰਾ 2 ਦੇਖੋ।)

 • ਭਾਸ਼ਣ: (6 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) w07 12/15 28 ਪੈਰਾ 1​—ਵਿਸ਼ਾ: ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ “ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ” ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ?

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

 • ਗੀਤ 36

 • ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ?”: (15 ਮਿੰਟ) ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ।

 • ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (30 ਮਿੰਟ) bt ਅਧਿ. 10 ਪੈਰੇ 1-9, ਸਫ਼ਾ 79 ’ਤੇ ਡੱਬੀ

 • ਅੱਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ (3 ਮਿੰਟ)

 • ਗੀਤ 27 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ