Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

18-24 ਦਸੰਬਰ

ਜ਼ਕਰਯਾਹ 9-14

18-24 ਦਸੰਬਰ
 • ਗੀਤ 49 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ (3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ)

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

 • ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਰਹੋ’: (10 ਮਿੰਟ)

  • ਜ਼ਕ 14:3, 4​—“ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਣ” ਯਾਨੀ ਵਾਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (w13 2/15 19 ਪੈਰਾ 10)

  • ਜ਼ਕ 14:5​—‘ਦੂਣ ਵਿਚ ਨੱਠ’ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (w13 2/15 20 ਪੈਰਾ 13)

  • ਜ਼ਕ 14:6, 7, 12, 15​—ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (w13 2/15 20 ਪੈਰਾ 15)

 • ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: (8 ਮਿੰਟ)

  • ਜ਼ਕ 12:3​—ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ “ਯਰੂਸ਼ਲਮ” ਨੂੰ “ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ” ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ? (w07 12/15 23 ਪੈਰਾ 10)

  • ਜ਼ਕ 12:7​—“ਯਹੋਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ” ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵੇਗਾ? (w07 12/15 25 ਪੈਰਾ 13)

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ?

 • ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਜ਼ਕ 12:1-14

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ

 • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ: (2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) g17.4 14-15​—ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਾਓ।

 • ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੇ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) g17.4​—ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸਫ਼ੇ 14 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਸਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਾਓ।

 • ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (6 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) jl ਪਾਠ 5​—ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਾਓ।

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

 • ਗੀਤ 17

 • ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ: (7 ਮਿੰਟ) ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ।

 • ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ”: (8 ਮਿੰਟ) ਚਰਚਾ। ਬੈਤਫ਼ਗਾ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ।

 • ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (30 ਮਿੰਟ) bt ਅਧਿ. 9 ਪੈਰੇ 19-24, ਸਫ਼ਾ 73 ’ਤੇ ਡੱਬੀ

 • ਅੱਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ (3 ਮਿੰਟ)

 • ਗੀਤ 35 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ