Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

●○○ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਵਾਲ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਹਵਾਲਾ: 2 ਤਿਮੋ 3:16

ਅੱਗੋਂ: ਕੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ?

○●○ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ?

ਹਵਾਲਾ: ਅੱਯੂ 26:7

ਅੱਗੋਂ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

○○● ਤੀਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਵਾਲ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਹਵਾਲਾ: ਦਾਨੀ 2:44

ਅੱਗੋਂ: ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?