Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਭਾ ਪੁਸਤਿਕਾ  |  ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹੀਏ

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹੀਏ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? (T-37)

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? [ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੇ ਘਰ-ਮਾਲਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।]

ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ jw.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਵਾਲਾ: ਜ਼ਬੂ 119:144, 160

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? (T-37-ਸਫ਼ਾ 2)

 

ਸਵਾਲ: ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। [ਜੇ ਘਰ-ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿਓ।]

ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: [ਪਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਫ਼ਾ ਦਿਖਾਓ।] jw.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ: ਜ਼ਬੂ 119:105

ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣੋ

ਸਵਾਲ: ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? [ਜੇ ਘਰ-ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋ।]

ਹਵਾਲਾ: ਪ੍ਰਕਾ 21:3, 4

ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। [ਸਫ਼ੇ 22, 23.]

ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

 

ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮੈਟ ਵਰਤੋ