• ਗੀਤ 16 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • ਸਭਾ ਦੀ ਝਲਕ (3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ)

ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ

 • ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਓ”: (10 ਮਿੰਟ)

  • ਹੋਸ਼ੇ 14:2​—ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ “ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ” ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ (w07 4/1 20 ਪੈਰਾ 2)

  • ਹੋਸ਼ੇ 14:4​—ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (w11 2/15 16 ਪੈਰਾ 15)

  • ਹੋਸ਼ੇ 14:9​—ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ( jd 87 ਪੈਰਾ 11)

 • ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ: (8 ਮਿੰਟ)

  • ਹੋਸ਼ੇ 10:12​—ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ “ਦਯਾ” ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? (w05 11/15 27 ਪੈਰਾ 7)

  • ਹੋਸ਼ੇ 11:1​—ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਿਸੂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? (w11 8/15 10 ਪੈਰਾ 10)

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?

  • ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ-ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ?

 • ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) ਹੋਸ਼ੇ 8:1-14

ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਬਣੋ

 • ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਤੇ: (2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) T-35, ਆਖ਼ਰੀ ਸਫ਼ਾ

 • ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਤੇ: (4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) T-35​—ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ ਅਤੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਘਰ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਟੋਕਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ: (6 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ) lv 152 ਪੈਰੇ 13-14​—ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ।

ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ