Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਕਿੰਗਡਮ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

1997 ਵਿਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਕੰਮ

ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ

ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।