Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

“ਏਹ ਗੱਲਾਂ . . . ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ”

ਤੁਸੀਂ ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 6:6 ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

“ਏਹ ਗੱਲਾਂ . . . ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ”

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਟੱਡੀ: ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ—ਇਨਾਮ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਘਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਓ

ਪਰਿਵਾਰੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?