Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ

ਇਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਉਸ ਦੀ ਮਸੀਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?