Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਅਕਤੂਬਰ 2015 | ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਈਏ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ?

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ?

COVER SUBJECT

ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹਰ ਪਾਸੇ!

ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

COVER SUBJECT

ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਹੋ ਗਈ।

COVER SUBJECT

ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ

ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਬੇਵਫ਼ਾਈ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

COVER SUBJECT

ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ

ਅਸੀਂ ਜੰਗ, ਅਪਰਾਧ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਖ਼ਰਾਬ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਜਵਾਬ ਅੱਯੂਬ, ਲੂਤ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ? ‘ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਣ’ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ?’

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?