Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ  |  ਜਨਵਰੀ 2015

 ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੋਂ | ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਮੁਮਕਿਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਹਮੋ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ, ਈ-ਮੇਲ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਆਦਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਯਿਸੂ, ਕਿਸੇ “ਸੰਤ” ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਨੂੰ। (ਕੂਚ 20:4, 5) ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: “ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਫ਼ਰਿਆਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।” (ਫ਼ਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:6) ਦੂਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।” (ਯੂਹੰਨਾ 14:6) ਤੀਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ: “ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।” *1 ਯੂਹੰਨਾ 5:14.

ਦੋ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਇਕ ਜਣਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ “ਗੱਲ” ਕਰਦਾ ਹੈ। (2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:16, 17) ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, “ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੈ!” ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਈ ‘ਚਿੱਠੀ’ ਯਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਹਾਂ।” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। (w14-E 12/01)

^ ਪੈਰਾ 5 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਦਾ 17ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇਖੋ।