Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਜਨਵਰੀ 2015 | ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਮੁਮਕਿਨ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ?

COVER SUBJECT

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

COVER SUBJECT

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?

ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਹੈ: “ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਏਹੋ ਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ।”

COVER SUBJECT

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

COVER SUBJECT

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

COVER SUBJECT

ਜੀਉਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? (ਭਾਗ 1)

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

“ਸਮਝਦਾਰ ਛੇਤੀ ਭੜਕਦਾ ਨਹੀਂ”

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?