Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ  |  ਨਵੰਬਰ 2014

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ-ਕੀ ਕਰੇਗਾ?

ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਇਕ ਸਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਹੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।ਲੂਕਾ 11:2; 22:28-30 ਪੜ੍ਹੋ।

ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵੇ।ਦਾਨੀਏਲ 7:13, 14; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11:15, 18 ਪੜ੍ਹੋ।

ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 72:8, 12-14 ਪੜ੍ਹੋ।

ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਲੂਕਾ 18:16, 17; ਯੂਹੰਨਾ 4:23 ਪੜ੍ਹੋ। (w14-E 10/01)