Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ | ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ—ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ

ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2:1-18

2  ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭਟਕ ਕੇ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ।  ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਚਨ* ਅਟੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਪੀ ਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ,  ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ,  ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਉਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਪਰ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: “ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰੇਂ?  ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਇਆ; ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।  ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।” ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਰਨ ਤਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ। 10  ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਿਆ। 11  ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ “ਭਰਾ” ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਹੈ, 12  ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗਾ; ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ।” 13  ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾ।” ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: “ਦੇਖੋ! ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।” 14  ਕਿਉਂਕਿ “ਬੱਚੇ” ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਹੱਡ-ਮਾਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ; 15  ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਸਨ। 16  ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। 17  ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ “ਭਰਾਵਾਂ” ਵਰਗਾ ਬਣੇ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਇਆਵਾਨ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ। 18  ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੁਟਨੋਟ

ਯਾਨੀ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।