Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ!

ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ!

 ਸਵੇਰ

 • 9:30 ਸੰਗੀਤ

 • 9:40 ਗੀਤ ਨੰ. 47 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • 9:50 ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?

 • 10:05 ਭਾਸ਼ਣ-ਲੜੀ: ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾ ਬੀਜੋ

  • ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

  • ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੁਣੋ

  • ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜੋ

  • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਚੁਣੋ

 • 11:05 ਗੀਤ ਨੰ. 22 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

 • 11:15 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

 • 11:30 ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ

 • 12:00 ਗੀਤ ਨੰ. 31

 ਦੁਪਹਿਰ

 • 1:10 ਸੰਗੀਤ

 • 1:20 ਗੀਤ ਨੰ. 29 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • 1:30 ਪਬਲਿਕ ਭਾਸ਼ਣ: ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

 • 2:00 ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦਾ ਸਾਰ

 • 2:30 ਗੀਤ ਨੰ. 9 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

 • 2:40 ਭਾਸ਼ਣ-ਲੜੀ: ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਦੇ ਰਹੋ

  • ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਆਦਤ ਪਾਓ

  • ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ

  • ‘ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ’

 • 3:40 ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

 • 4:15 ਗੀਤ ਨੰ. 43 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ