Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

2017-2018 ਸਰਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ—ਸਰਕਟ ਓਵਰਸੀਅਰ ਨਾਲ

ਇਸ ਸਰਕਟ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਟ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ!

ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ

ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।