Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ!

ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ!

 ਸਵੇਰ

 • 9:40 ਸੰਗੀਤ

 • 9:50 ਗੀਤ ਨੰ. 25 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

 • 10:00 ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?

 • 10:15 ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

 • 10:30 ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

 • 10:55 ਗੀਤ ਨੰ. 44 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

 • 11:05 ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?

 • 11:35 ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ

 • 12:05 ਗੀਤ ਨੰ. 7

ਦੁਪਹਿਰ

 • 1:20 ਸੰਗੀਤ

 • 1:30 ਗੀਤ ਨੰ. 16

 • 1:35 ਤਜਰਬੇ

 • 1:45 ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਦਾ ਸਾਰ

 • 2:15 ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

 • 2:30 ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

 • 2:45 ਗੀਤ ਨੰ. 42 ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

 • 2:55 ਯਿਸੂ ਵਾਂਗ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ

 • 3:55 ਗੀਤ ਨੰ. 5 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ