Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅਹਿਮ ਸਬਕ

 ਪਾਠ 49

ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ

ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ

ਯਿਜ਼ਰਾਏਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਮਹਿਲ ਦੀ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਾਬੋਥ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੀ। ਅਹਾਬ ਇਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗ਼ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਬੋਥ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਕੀ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ। ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਹਾਬ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਣੀ ਈਜ਼ਬਲ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਾਗ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ।’ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਬੋਥ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਨਾਬੋਥ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੈ।’

ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਬੋਥ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ?

ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯੋਰਾਮ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੇਹੂ ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।

ਯੇਹੂ ਯਿਜ਼ਰਾਏਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਥ ’ਤੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਈਜ਼ਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਯੋਰਾਮ ਆਪਣੇ ਰਥ ’ਤੇ ਯੇਹੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ?’ ਯੇਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਜਦ ਤਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਈਜ਼ਬਲ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’ ਯੋਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਥ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਯੇਹੂ ਨੇ ਯੋਰਾਮ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ।

 ਫਿਰ ਯੇਹੂ ਈਜ਼ਬਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੇਹੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਵਾਹੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤਾਕੀ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਯੇਹੂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਯੇਹੂ ਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਉਹ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿਓ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਿਗ ਕੇ ਮਰ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੇਹੂ ਨੇ ਅਹਾਬ ਦੇ 70 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਆਲ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

“ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਭ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਮਿਰਾਸ, ਓੜਕ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।”​—ਕਹਾਉਤਾਂ 20:21