Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

 ਪਾਠ 15

ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ

ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ

ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਇਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ?’ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ: ‘ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਾਲ਼ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਜੋ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ।’ ਫ਼ਿਰਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ! ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਂਗਾ!’ ਯੂਸੁਫ਼ ਫ਼ਿਰਊਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਾਲ਼ ਪਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਆਏ। ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਭੇਜਿਆ।

ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਝੁਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਸੂਸ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਨਹੀਂ! ਅਸੀਂ 12 ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਕ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ  ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ।’ ਫਿਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।’ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੱਪ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੱਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪ ਲੱਭਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ।

ਹੁਣ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ?’ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ।’

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

“ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।”​—ਮੱਤੀ 6:15