Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅਹਿਮ ਸਬਕ

 ਪਾਠ 75

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ

ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ।’ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ‘ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’

ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ: ‘ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ।’ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ: ‘ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਖ।’

ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: ‘ਜੇ ਤੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ।’ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਹ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਤ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

“[ਸ਼ੈਤਾਨ] ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਿਉ ਹੈ।”​—ਯੂਹੰਨਾ 8:44