Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅਹਿਮ ਸਬਕ

 ਪਾਠ 85

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ

ਫ਼ਰੀਸੀ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।’ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਜਾ ਕੇ ਸੀਲੋਮ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋ ਲੈ।’ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?’ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਸੀ!’ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਫਿਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ?’ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ।

ਆਦਮੀ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਲੇਪ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਜੇ ਯਿਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।’ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।’

 ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?’ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।’ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ?’ ਫ਼ਰੀਸੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ!

ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ‘ਕੀ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ?’ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ।’ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ।’ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

“ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।”​—ਮੱਤੀ 22:29