Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਅਹਿਮ ਸਬਕ

 ਪਾਠ 86

ਯਿਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ

ਯਿਸੂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ

ਬੈਥਨੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ। ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ: ‘ਲਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ!’ ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਚਲੋ ਬੈਥਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਲਾਜ਼ਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਜੇ ਲਾਜ਼ਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ: ‘ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ।’

ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬੈਥਨੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰਥਾ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਆਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੌੜੀ। ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਮਰਦਾ।” ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਥਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਂ?’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: “ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਫਿਰ ਮਾਰਥਾ ਮਰੀਅਮ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਮਰੀਅਮ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੱਜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਜੀਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ।’ ਯਿਸੂ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ‘ਦੇਖੋ! ਇਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ!’ ਪਰ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ: ‘ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?’ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ?

ਯਿਸੂ ਕਬਰ ’ਤੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ: ‘ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।’ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ।’ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ: ‘ਹੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।’  ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ: “ਲਾਜ਼ਰ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ!” ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ: ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ।”

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰੀਸੀ ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 12 ਰਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜਣਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ: ‘ਜੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ?’ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ।

“ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੁ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੈ।”​—ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 68:20