Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਖ਼ਾਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ! ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆਡੀਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ।

ਭਾਸ਼ਾ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੱਭੋ ਬਟਨ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਦੇਖੋ
ਗ੍ਰਿਡ
ਲਿਸਟ

ਮੈਗਜ਼ੀਨ

ਜਾਗਰੂਕ ਬਣੋ!

ਨੰ. 1 2018

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ—ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ

ਪਹਿਰਾਬੁਰਜ

ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?

Examining the Scriptures Daily—2018

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਬਰੋਸ਼ਰ—2016 ਅੰਕ

2016 ਸੇਵਾ ਸਾਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

2017 ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ

ਡਿਜਿਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ।