Skip to content

ਰਿਸ਼ਤੇ

Developing Friendships

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ—ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ

ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓਗੇ।

ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚਾਰ ਅਸੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਬੁਰੇ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਝੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ?

ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ

ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਕੱਲਾਪਣ

ਇਕੱਲੇਪਣ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝੀਏ?

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 15 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ʼਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਉਦੋਂ ਕੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨ?

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ?

Digital Communication

ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ʼਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ʼਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ—ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।

ਮੈਨੂੰ ਮੈਸਿਜ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮੈਸਿਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ʼਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ।

Dating

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ?​—ਭਾਗ 1: ਉਸ ਦੇ ਮੈਸਿਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਸਿਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ।

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ?—ਭਾਗ 2: ਮੇਰੇ ਮੈਸਿਜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜ਼ਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਕੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨਾਪਣ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੀਵਾਨਾਪਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹਨ?

ਕੀ ਡੇਟਿੰਗ ਮਨ-ਬਹਿਲਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?

Settling Differences

ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਮਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ—ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ

ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ।

Prejudice and Discrimination

ਪੱਖਪਾਤ—ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ?​—ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੋ

ਰੱਬ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਪੱਖਪਾਤ​—ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਓ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਕੀ ਨਸਲੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ?​—ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ।

ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆਂ—ਕਦੋਂ?

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੌਨੀ ਅਤੇ ਗਿਡੀਅਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੁਣ ਭਰਾ

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਪੱਖਪਾਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਆਦਮੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ।

ਮੈਂ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ

ਰਫ਼ੀਕਾ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।