Skip to content

ਤਨ-ਮਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ

Healthy Living

ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ—ਚੰਗੀਆਂ-ਮਾੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ—ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣੀ

ਕੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਮੈਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ—ਸਿਹਤ

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ।

Coping With Illness

ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ।

Coping With Disabilities

ਯਹੋਵਾਹ ‘ਰੋਜ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ’

ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਨਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਇਕ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਉਹ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾਇਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ?

ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤਕੜੀ ਹਾਂ

ਵ੍ਹੀਲ-ਚੇਅਰ ਵਿਚ ਪਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਉਹ ‘ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ।’

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਲਈ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ ਹੈ!

ਓਨੇਸਮਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਲ ਬੋਨ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ (ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ) ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ?

ਉਹ ਛੋਹ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ

ਜੇਮਜ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੋਲ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਮਿਲਿਆ?

ਮੇਰੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ

20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੀਕਲੌਸ਼ ਲੈਕਸ ਦਾ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ?

Caregiving

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਵੇ

ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿਚਲੀ ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Diseases and Conditions

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨੌਂ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੂਗਰ​—⁠ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਮਿਰਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਮਿਰਗੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ​—ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਕ ਆਮ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਚਣ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਕੀ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ?

ਮਲੇਰੀਏ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਹਵਾਰੀ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ ਉੱਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੋਗੇ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?

ਕਿਉਂ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Anxiety and Stress

ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਢਲ਼ੀਏ

ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ।

ਡਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ ਕਾਬੂ?

ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Medical Care

ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬੀਮਾਰ

ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸਿਰ-ਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ?

ਲਹੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ—ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ੂਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਖ਼ੂਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।