Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਸਬਕ 23: ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਂ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ?