Skip to content

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ?​—ਭਾਗ 1: ਉਸ ਦੇ ਮੈਸਿਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਸਿਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ।

ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਪਿਆਰ?—ਭਾਗ 2: ਮੇਰੇ ਮੈਸਿਜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜ਼ਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਕੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨਾਪਣ?

ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੀਵਾਨਾਪਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ।

ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹਨ?

ਕੀ ਡੇਟਿੰਗ ਮਨ-ਬਹਿਲਾਵੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?