Skip to content

Skip to secondary menu

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਪੰਜਾਬੀ

ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ

ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ

ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।