Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

JW LIBRARY

JW Library Features

JW Library Features

ਬਾਈਬਲ ਫੀਚਰ

 • ਛੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੋ।

 • ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਇਤ ’ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

 • ਉਸ ਆਇਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫੁਟਨੋਟ ਜਾਂ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ’ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

 

ਚਲਾਉਣਾ

 • ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ।

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਤ ਜਾਂ ਅਧਿਆਇ ’ਤੇ ਬੁੱਕ ਮਾਰਕ ਲਗਾਓ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ।

 • ਹਿਸਟਰੀ ਫੀਚਰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਚ ਫੀਚਰ ਵਰਤੋ।

 

ਬਹੁਤ ਜਲਦ

 • ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ

 • ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਈਬਲ​ਸਟੱਡੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਮਦਦ

 • ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ

 • ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ