Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ

ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰੋ:

  • ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ: ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇਅ ਜਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ।

  • ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਇਪ ਕਰਨਾ: ਅਗਲੇ ਮਾਰਕਰ ’ਤੇ ਜਾਓ।

  • ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਇਪ ਕਰਨਾ: ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਕਰ ’ਤੇ ਜਾਓ।

  • ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਵਾਇਪ ਕਰਨਾ: ਪਲੇਅਬੈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾਓ। (ਇਹ ਫੀਚਰ Android ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।)

  • ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਇਪ ਕਰਨਾ: ਪਲੇਅਬੈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟਾਓ। (ਇਹ ਫੀਚਰ Android ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।)

  • ਇਕ ਵਾਰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ: ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਲੁਕਾਓ।