Skip to content

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ

ਚਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ

ਬਾਈਬਲ ਪੇਜ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Library ਪੇਜ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ jw.org ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।