Skip to content

Skip to table of contents

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ’ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਚੱਲੇਗਾ?

ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ’ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਚੱਲੇਗਾ?
  • JW Language ਐਪ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ:

  • Android ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ (4.1 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ:

  • Kindle Fire ਟੈਬਲੇਟ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ:

  • ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ Android 4.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਰਯਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੋ