Skip to content

Skip to table of contents

JW LANGUAGE

Android ਲਈ ਮਦਦ

Android ਲਈ ਮਦਦ

ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ JW Language ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਓਫ਼ਿਸ਼ਲ ਐਪ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣਗੇ।