Skip to content

Skip to table of contents

JW BROADCASTING

Roku ’ਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ

Roku ’ਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ

ਆਡੀਓ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ, ਡਰਾਮੇ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਬਾਈਬਲ।

(ਨੋਟ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚ Roku 3 ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਮੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।)

ਉਪਲਬਧ ਆਡੀਓ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ JW Broadcasting ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਚੁਣੋ। ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੋ:

 • ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ

 • ਆਡੀਓ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਣੋ

 • ਆਡੀਓ ਪਲੇਅਬੈਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰੋ

ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੋ

Roku ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਐਰੋ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪੇਜ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਡੀਓ ਹਨ। ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ।

 • ਅੱਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਐਰੋ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਓ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 • ਖੱਬਾ ਜਾਂ ਸੱਜਾ ਐਰੋ: ਕਿਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਅ: ਉੱਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਆਡੀਓ ’ਤੇ ਹੋ।

OK ਬਟਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲੋਡ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਚੁਣੋ:

 • ਪਲੇਅ: ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ।

 • ਪੌਜ਼: ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ।

 • ਰਿਜ਼ਊਮ: ਪੌਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਓ।

  ਨੋਟ: ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

 • ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਅ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਓ।

  ਨੋਟ: ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਲੇਅਬੈਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਡੀਓ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਣੋ

ਇਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵਰਤੋ:

 • ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਅ ਕਰੋ: ਆਡੀਓ ਪੇਜ ਤੋਂ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਅ ਕਰੋ ਚੁਣੋ।

 • ਸਾਰੇ ਪਲੇਅ ਕਰੋ: ਜਿਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

 • ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ: ਜਿਸ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਚੱਲਣਗੇ।

ਨੋਟ: ਜਦ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚੱਲ ਹਟਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਲੇਅਬੈਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਡੀਓ ਪਲੇਅਬੈਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰੋ

ਜਦ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ Roku ਰਿਮੋਰਟ ਨਾਲ ਪਲੇਅਬੈਕ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਪੌਜ਼: ਆਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾ ਕੇ ਆਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਓ।

 • ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ: ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਅੱਗਿਓਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਓ।

 • ਰਿਵਾਇੰਡ: ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਪਿੱਛਿਓਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਓ।

  ਸੁਝਾਅ: ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

 • ਸੱਜਾ ਐਰੋ: ਆਡੀਓ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਡੀਓ ’ਤੇ ਜਾਓ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਮੋਡ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਜਾਓ)।

 • ਖੱਬਾ ਐਰੋ: ਆਡੀਓ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਡੀਓ ’ਤੇ ਜਾਓ (ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਮੋਡ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਜਾਓ)।

 • ਬੈਕ ਬਟਨ: ਆਡੀਓ ਪੇਜ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ।