Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Nishnaabemwin

Naamjigewnan Gchitwaa-Mzin’igning Gindaaswinan

Gdanendmowin nakaazan wii-waabndaman naamjigewnan Gchitwaa-Mzin’igning gindaaswinan. Nanda gindaaswinan zhichgaadenoon nakaazang mdwewechgewin miinwaa geyaabi aanin. Miinwaa mzinaatesjignan nakaazang nin’gewin-nwewin gdaa-ndinaanan.

Nwewin wenaabndan nwewin mkakoonsing e-tek. Mii dash, maagbi’doon Ndane’an mkakoons wii-waabndaman Gchitwaa-Mzin’igning gindaaswinan e-tegin nwewining. Wii-mkaman e-miiksek e-zhin’kaadek maage bezhik mzin’igan Gchitwaa-Mzin’igning e-tek.

 

Giisaadkamik, maanda kenjgewin biiyaabkoonsing gaawii mshi te-snoo maanda nwewining.

Kenjgewin temgat maanda nwewining nanda baakiignignan e-ni-tegin: