Aaniish e-zhi-nʼkwetman? . . .

  • enh?

  • kaa?

  • gnamaa?

 GCHITWAA-MZINʼIGAN KIDOOMGAT

“Gzhemnidoo . . . da-gziiʼaanan kina shkiinzhgoon e-njigaagin, miinwaa nbowin, gdagtoowin, mwiwin, maage wiisgitoowin gaawii geyaabi da-te-snoon.”​—Revelation 21:3, 4, Contemporary English Version.

MAANDA DAA-KIDOOMGAT GIIN NJI

Gdoo-gwekwendaan Gzhemnidoo gaawii biidoo-siinan gdaznagziwnaanin.​—James 1:13.

Gdoo-naaʼendam gkendman Gzhemnidoo gdoo-nigaawenmigonaa pii gdagtooying.​—Zechariah 2:8.

Gdoo-bgosendam da-shkwaasek kina gdagtoowin.​—Psalm 37:9-11.

 GEGETI NA GDAA-DEBWEWENDAANAA GCHITWAA-MZINʼIGAN E-KIDOOMGAK?

Enh, maanda nji:

  • Gzhemnidoo zhiingendaan gdagtoowin miinwaa mjidoodmowin. Naanaagdawendan zhaazhi Gzhemnidoo Jehovah gaa-nendang pii e-gdagchigaazwaat gaa-dbenmaajin. Gchitwaa-Mzinʼigan kidoomgat gii-maanaadendam nji giwi gaa-gdagʼaajik gaa-dbenmaajin.​—Judges 2:18.

    Gzhemnidoo mshkawendam e-mjidoodwaajik wiiji-bmaadziwaan. Dbishkoo, e-zhibiiʼgaadek Gchitwaa-Mzinʼigning zhiingenmaan wiya bgwaadam e-nsaat wiiji-bmaadziin.​—Proverbs 6:16, 17.

  • Gzhemnidoo gdoo-dbaadenmigonaa endso-bezhik. Endso- bezhik doo-gkendaanan daznagziwnan, miinwaa go Gzhemnidoo Jehovah doo-gkendaanan nanda!​2 Chronicles 6:29, 30.

    Nakaazat daGimaawin, Jehovah wiiba da-shkwaataatoon endso-bezhik dagdagtoowin. (Matthew 6:9, 10) Megwaa nongo, doo-miinaan naaʼendmowin giwi e-ndawaabndangik danaadmaagewin.​—Acts 17:27; 2 Corinthians 1:3, 4.

 NAANAAGDAWENDAN

Aaniish Gzhemnidoo wnji-bgidnang gdagtoowin?

Gchitwaa-Mzinʼigning nʼkwetmowin zhibiiʼgaade maanpii ROMANS 5:12 miinwaa 2 PETER 3:9.