Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Nishnaabemwin

Gegeti na Gaa-nbojik Daa-aanji-bmaadziwak?

Gegeti na Gaa-nbojik Daa-aanji-bmaadziwak?

Aaniish ezhi-nʼkwetman? . . .

  • enh?

  • kaa?

  • gnamaa?

 GCHITWAA-MZINʼIGAN KIDOOMGAT

“Aabjiibaawin wii-zhiwebat.”​—Acts 24:15, New World Translation.

MAANDA DAA-KIDOOMGAT GIIN NJI

Ga-naaʼendam pii e-zaagiʼjik nbowat.​—2 Corinthians 1:3, 4.

Ga-zhaabwii gtaman nbowin.​—Hebrews 2:15.

Gegeti bgosendamowin ga-yaan wii-aanji-maamwi yaaʼik giwi gaa-nbojik e-zaagiʼjik.​—John 5:28, 29.

 GEGETI NA GDAA- DEBWEWENDAANAA GCHITWAA-MZINʼIGAN E-KIDOOMGAK?

Enh, maanda nji:

  • Gzhe-Mnidoo Wa Gaa-Zhitoot bmaadziwin aawi. Gchitwaa-Mzinʼigning Gzhe-Mnidoo Jehovah zhinʼkaaza “bi-njibaamagok bmaadziwin.” (Psalm 36:9, Acts 17:24, 25) Wa gaa-miinaat bmaadziwin kina bemaadzijik gyakwendaagot gshkitoowin daaʼaan wii-aabjiibaaʼaat wiya gaa-nbot.

  • Gzhe-Mnidoo zhaazhgo gii-aabjiibaaʼaan gaa-nbojik bemaadzijik. Gchitwaa-Mzinʼigning dbaajʼchigaade nshwaaswi (8) gaa-nbojik gaa-aanji-bmaadzijik kiing, e-shkiniigit, e-gkaat, nini miinwaa kwe. Aanin gii-nbowak jina, bezhik swii go ngokaaning gii-bi niiwgon!​—John 11:39-44.

  • Gzhe-Mnidoo gaawaadaan wii-aabjiibaaʼaat gaa-nbojik aanj miinwaa. Jehovah zhiingendaan nbowin. E-zhiingendaagok di-zhi-gnawaabndaan. (1 Corinthians 15:26) Gaawaadaan wii-maazhtoot wi e-zhiingendaagok, wii-gweknang nbowin aabjiibaawin nakeyaa. Gaawaadaan wii-biinaat neyaap giwi e-mnjimenmaajin miinwaa wii-aanji-waabmaat bmaadziwaat kiing.​—Job 14:14, 15.

 NAANAAGDAWENDAN

Aaniish wnji-gkaaying miinwaa wnji-nboying?

Gchitwaa-Mzinʼigan nʼkwetaan wi kwedwewin maanpii GENESIS 3:17-19 miinwaa ROMANS 5:12.