Nʼkwetmownan na tenoon . . .

  • kwejmindwaa washme e-siikzijik?

  • kwejmindwaa e-gkendaasjik?

  • Gchitwaa-Mzinʼigning e-tek?

 ZHEZHAS GII-NAAN GZHEMNIDOON

“Gdakidwin debwewin aawan.”​—John 17:17, New World Translation.

Aapji niibna bemaadzijik doo-mkaanaawaan nʼkwetmownan Gchitwaa-Mzinʼigning.

Gdaa-bshigendaan na maaba bezhik wii-aawyin?

Biiyaabkoonsing jw.org gdaa-naadmaagon.

GNAWAABNDAN mzinaatesjignan kenjgewin e-bi-njibaamgak Gchitwaa-Mzinʼigning

 WEGNESH NANDA GCHI-KWEDWEWNAN MEMDAGE E-NISHKWEGOOYIN?

  • Wegnesh bmaadziwin e-kidoomgak?

  • Gzhemnidoo na naammaa gdagtooying?

  • Wegnesh e-zhiwebak pii nboying?

Maanpii jw.org gdaa-mkaanan nʼkwetmownan Gchitwaa-Mzinʼigning nanda kwedwewnan.

(Maanpii zhaan BIBLE TEACHINGS › BIBLE QUESTIONS ANSWERED)