Skip to content

Jehovah’s Witnesses

Select language Nishnaabemwin

Aaniish Giin E-zhi-gnawaabndaman Niigaan?

Aaniish Giin E-zhi-gnawaabndaman Niigaan?

E-zhiwebak kina kiing . . .

  • naasaap na da-ni-zhiwebat?

  • washme na da-ni-zhiwebat?

  • washme na da-ni-nishin?

 GCHITWAA-MZINʼIGAN KIDOOMGAT

“Gzhemnidoo . . . da-gzii’aanan kina e-njigaagin shkiinzhgoon, mii dash nbowin gaawii da-te-snoo, sidaawendmowin, biibaagdemwin, miinwaa wiisgitoowin gego gaawii geyaabi da-te-snoon. Gaa-bi-zhiwebak kina gii-shkwaase.”​—Revelation 21:3, 4, New World Translation.

MAANDA DAA-KIDOOMGAT GIIN NJI

Mno-nakiiwin e-mnwendaagok.​—Isaiah 65:21-23.

Kina gegoo aakziwin miinwaa gdagtoowin gaawii geyaabi da-te-snoon.​—Isaiah 25:8; 33:24.

Mnwaan’gozwin gaagge-bmaadziwin megwe-ngodwewaan’gizwin miinwaa wiijkiwenyik.​—Psalm 37:11, 29.

 GEGETI NA GDAA-DEBWEWENDAANAA GCHITWAA-MZINʼIGAN E-KIDOOMGAK?

Enh, maanda nji:

  • Gzhemnidoo gshkitoowin doo-yaan wii-zhichget e-waawiindmaaget. Gchitwaa-Mzin’igning wiin eta Gzhemnidoo Jehovah “Waanji-mshkawziit” zhin’kaaza. Damshkawziiwin gaawii wiikaa jaagse-snoo. (Revelation 15:3) Gegeti dash doo-gshkitoon wii-zhiwebak e-zhi-waawiindmaaget wii-nnaawtoot bmaadziwin miinwaa kina gegoo kiing. Gchitwaa-Mzin’igan kidoomgat: “Gzhemnidoo nji kina gegoo daa-zhiwebat.”​—Matthew 19:26.

  • Gzhemnidoo doo-ndawendaan wii-zhichget e-waawiindmaaget. Dbishkoo, Jehovah doo-gaawaadaan wii-aabjiibaawaat gaa-nbojik.—Job 14:​14, 15.

    Miinwaa Gchitwaa-Mzin’igning zhibii’gaade Gzhemnidoo dagwisan, Zhezhas, gii-noojma’aan e-aakzijik. Aaniish nji? Gii-ndawendaan. (Mark 1:​40, 41) Zhezhas gii-yaanan naasaap bapaayin danaadziwnan. Gii-waabndawe maanda ndawendang wii-naadmawaat e-mnezjik.—John 14:9.

    Gegeti, gdaa-gwekwendaami Jehovah miinwaa Zhezhas doo-ndawendaanaawaa wii-naadmaagoying e-mnwendaagok niigaan wii-yaamang!—Psalm 72:​12-14; 145:16; 2 Peter 3:9.

 NAANAAGDAWENDAN

Aaniish Gzhemnidoo ge-zhi-nnaawtoot bmaadziwin miinwaa kina gegoo kiing?

Gchitwaa-Mzin’igning n’kwetmowin zhibii’gaade maanpii MATTHEW 6:​9, 10 miinwaa DANIEL 2:44.