Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Nishnaabemwin

Aaniish Giin E-zhi-gnawaabndaman Gchitwaa-Mzin’igan?

Aaniish Giin E-zhi-gnawaabndaman Gchitwaa-Mzin’igan?

Gdaa-kid na maanda mzin’igan . . .

  • bi-njibaamgak bemaadzijik?

  • aasookaanan zhibii’gaadek?

  • maage Gzhemnidoo Dakidwin?

 GCHITWAA-MZIN’IGAN KIDOOMGAT

“Kina Gchitwaa-Mzin’igning e-zhibii’gaadek bi-njibaamgat Gzhemnidoo.”2 Timothy 3:16, New World Translation.

MAANDA DAA-KIDOOMGAT GIIN NJI

Gchi-kwedwewnan bmaadzing gdaa-mkaanan gyak n’kwetmownan.Proverbs 2:1-5.

Gdaa-mkaan kenjgewin gegeti waa-naadmaagoyin bmaadziyin endso-giizhgak.Psalm 119:105.

Gdaa-yaan gegeti bgosendmowin niigaan nakeyaa.Romans 15:4.

 GEGETI NA GDAA-DEBWEWENDAANAA GCHITWAA-MZIN’IGAN E-KIDOOMGAK?

Enh, maanda nji:

  • Maamiikwendaagot kina gegoo miiksek. Megwaach 1,600 nsobboon gii-dzhitaam Gchitwaa-Mzin’igan wii-zhibii’gaadek miinwaa 40 bemaadzijik gii-zhibii’aanaawaa. Niibna gonda gaawii wiikaa gii-n’kweshkdaad-siiwak. Geyaabi, swii go, kina gegoo mzin’igning miikse, miinwaa shpingaade Gzhemnidoo danoozwin miinwaa dagimaakndaagewin!

  • Debwemgat kenjgewin zhaazhi gaa-zhiwebak. E-zhibii’gejik e-zhiwebak ntaa-gkidoonaawaa pii e-dbenmaawaajin maazh’chigaazwaat. Gchitwaa-Mzin’igan gaa-zhibii’ngik, swii go, gii-zhibii’aanaawaa pii wnisewaat miinwaa giwi e-dnakiiwaat.2 Chronicles 36:15, 16; Psalm 51:1-4.

  • Debwewendaagot gyak niigaanaajmowin. Gchitwaa-Mzin’igning gii-niigaanaajmoom megwaach niizhwaak nsobboon niigaan wii-bnaajchigaadek gchi-gete-oodenaw Babylon. (Isaiah 13:17-22) Gii-zhibii’gaade Babylon waa-zhi-maazh’chigaadek, waawaach go e-zhin’kaazat waa-maazhtoot!Isaiah 45:1-3.

    Washme geyaabi niibna Gchitwaa-Mzin’igning niigaanaajmownan gii-zhiwebdoon myaa go gaa-zhibii’gaadek. Mii maanda e-dnendmang gegeti Gzhemnidoo Dakidwin aawang!2 Peter 1:21.

 NAANAAGDAWENDAN

Aaniish Gchitwaa-Mzin’igan ge-zhi-naadmaagoyin wii-mno-bmaadziyin?

Gchitwaa-Mzin’igning n’kwetmowin zhibii’gaade maanpii ISAIAH 48:17, 18 miinwaa 2 TIMOTHY 3:16, 17.