Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Nishnaabemwin

Nam’e N’gamwinan Mnaaj’in Gzhemnidoo

Gdaa-ndinaanan gwetaanii’ii nooj mdwewechgaansan e-tegin e-nakaazang wii-maamiikwaanin miinwaa wii-mnaaj’in Gzhemnidoo Jehovah.

 

Giisaadkamik, maanda kenjgewin biiyaabkoonsing gaawii mshi te-snoo maanda nwewining.

Kenjgewin temgat maanda nwewining nanda baakiignignan e-ni-tegin: