Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Nishnaabemwin

Gchitwaa-Mzin’igan Biiyaabkoonsing

Gdaa-gindaan miinwaa gdaa-bzindaan Gchitwaa-Mzin’igan biiyaabkoonsing. Maage “download” wenpazh Gchitwaa-Mzin’igan gindaaswinan miinwaa mzinaatesjignan nakaazang nin’gewin-nwewin. New World Translation of the Holy Scriptures aan’kinootmaagewin gyak miinwaa e-wenpanak gindaaswin aawan. Zhaazhi maanda gii-mzinaakzigaade mooshkin maage aanin washme ngodwaak-shi-niishtana nwewnan. Aabji niibna mdaaswaak zhaazhi miigwem.

 

Sorry, the New World Translation is currently not available in your language. Please choose another language.

Kenjgewin temgat maanda nwewining nanda baakiignignan e-ni-tegin: