Skip to content

Jehovah’s Witnesses

Select language Nishnaabemwin

Gchitwaa-Mzin’igan Mmaanjiinwinan

Gdaa-ndinaanan kinoomaagewnan nakeyaa bzinjgewin mmaanjiinwinan. Nanda bi-njibaamagadoon dbaajmownan Gchitwaa-Mzin’igning. Mii dash, gchi-piitendaagzijik bemaadzijik miinwaa nooj gaa-zhiwebak gdaa-nsastaan. Miinwaa mzinaatesjignan nakaazang nin’gewin-nwewin gdaa-ndinaanan.

Nwewin wenaabndan nwewin mkakoonsing e-tek. Mii dash, maagbi’doon Ndane’an mkakoons wii-waabndaman mmaanjiinwinan e-tegin nwewining. Wii-mkaman e-miiksek mmaanjiinwinan, mooshknebiiyan aanin e-zhin’kaadek mmaanjiinwinan.

 

Giisaadkamik, maanda kenjgewin biiyaabkoonsing gaawii mshi te-snoo maanda nwewining.

Kenjgewin temgat maanda nwewining nanda baakiignignan e-ni-tegin: